TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktige


Mandatperiod 2018-10-15 - 2022-10-14

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga