TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Kommunalförbundet Sydarkivera, förbundsfullmäktige


Mandatperiod 2021-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga