TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Jansson, Tobias  (KD)

E-post 1: tobias.jansson@kinda.se
Valkrets: Ej angiven