TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Käcker Johansson, Lena  (KD)

Hemadress:
Nygård Solhem
590 43  RIMFORSA
Telefon mobil: 0709-962596
E-post 1: lena.kacker-johansson@kinda.se
Valkrets: Ej angiven