TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Storckenfeldt, Charlotte  (M)

Hemadress:
Tomestorp 1
590 39  KISA
Telefon bostad: 0494-71714
E-post 1: charlotte.storckenfeldt@kinda.se
Valkrets: Ej angiven