TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Segerstéen, Christer  (M)

Hemadress:
Hamra 1
590 46  RIMFORSA
Telefon mobil: 070-6379820
E-post 1: christer.segersteen@kinda.se
Valkrets: Ej angiven