TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Ekholm, Karl  (C)

Hemadress:
Högalund
590 42  HORN
Telefon mobil: 0730-667261
E-post 1: karl.ekholm@kinda.se
Valkrets: Ej angiven