TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Johnsson, Jan-Erik  (C)

Hemadress:
Hycklingevägen 27
590 42  HORN
Telefon mobil: 070-3537361
E-post 1: janne@handelseriket.se
Valkrets: Ej angiven