TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Ljung, Anders  (C)

E-post 1: anders.ljung@kinda.se
Valkrets: Ej angiven