TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Bexell, Lars-Göran  (S)

E-post 1: lars-goran.bexell@kinda.se
Valkrets: Ej angiven