TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Johansson, Evert  (S)

Hemadress:
Marcus Larssons väg 20
590 38  KISA
Telefon mobil: 070-6400615
E-post 1: nils.johansson@kinda.se
Valkrets: Ej angiven