TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Olsson, Sigvard  (S)

Telefon mobil: 070-3065271
E-post 1: sigvard.olsson@kinda.se
Valkrets: Ej angiven