TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Nilsson, Christina  (SD)

E-post 1: christina.nilsson@kinda.se
Valkrets: Ej angiven