TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Gustavsson, Gösta  (M)

Hemadress:
Hjalmar Brantings väg 10
590 38  KISA
Telefon mobil: 070-6839537
E-post 1: gosta.gustafsson@kinda.se
Valkrets: Ej angiven