TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Johansson, Jan-Åke  (S)

Valkrets: Ej angiven