TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Ekholm, Karin  (C)

E-post 1: karin.ekholm@kinda.se
Valkrets: Ej angiven