TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Wenhov, Nils-Gunnar  (L)

E-post 1: nils.g.wenhov@kinda.se
Valkrets: Ej angiven