TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Saanum, Ulrik  (LPO)

E-post 1: ulrik.saanum@kinda.se
Valkrets: Ej angiven