TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Almlöf, Karin  (S)

Hemadress:
Hägerstad prästgård
590 46  RIMFORSA
Telefon bostad: 0494-23075
Telefon arbete: 0494-23075
Telefon mobil: 0709-644955
E-post 1: karin.almlof@kinda.se
Valkrets: Ej angiven