TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Olsson, Göran  (C)

E-post 1: goran.olsson@kinda.se
Valkrets: Ej angiven