TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Karlsson, Börje  (KD)

Hemadress:
Finede Södergården 3
590 42  HORN
Telefon mobil: 072-7002434
E-post 1: karl.karlsson@kinda.se
Valkrets: Ej angiven