TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Ödgård, Matz  (M)

Hemadress:
Ödesjöboda 1
590 39  KISA
Telefon mobil: 070-6571068
E-post 1: matts.odgard@kinda.se
Valkrets: Ej angiven