TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Holm, Margareta  (MP)

E-post 1: margareta.holm@kinda.se
Valkrets: Ej angiven