TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Klasson, Joakim  (C)

Hemadress:
Stora Tidersrum 1
590 39  KISA
Telefon mobil: 070-3117123
E-post 1: joakim.klasson@kinda.se
Valkrets: Ej angiven