TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Nordin Olsson, Christian  (SD)

Telefon mobil: 076-3073761
E-post 1: christian.nordin-olsson@kinda.se
Valkrets: Ej angiven