TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Nord, Jörgen  (L)

E-post 1: jorgen.nord@kinda.se
Valkrets: Ej angiven