TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Karlsson, Christina  (MP)

E-post 1: christina.a.karlsson@kinda.se
Valkrets: Ej angiven