TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Ulvan, Göran  (S)

E-post 1: goran.ulvan@kinda.se
Valkrets: Ej angiven