TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Karlsson, Anna  (KD)

Hemadress:
Finede Södergård 3
590 42  HORN
E-post 1: anna.karlsson@kinda.se
Valkrets: Ej angiven