TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Braat, Daniel  (LPO)

E-post 1: daniel.braat@kinda.se
Valkrets: Ej angiven