TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Eriksson, Minka  (KD)

Hemadress:
Kölefors, Lustbacken 1
590 39  KISA
Telefon bostad: 0494-71320
Telefon mobil: 070-9271120
E-post 1: minka.eriksson@kinda.se
Valkrets: Ej angiven