TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Fransson, Thomas  (M)

E-post 1: thomas.fransson@kinda.se
Valkrets: Ej angiven