TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Lind, Anders  (V)

E-post 1: anders.lindh@kinda.se
Valkrets: Ej angiven