TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Carlsson, Jerker  (M)

Hemadress:
Åbyboda, Dansbo
590 39  KISA
Telefon bostad: 0494-12946
Telefon mobil: 070-3712946
E-post 1: jerker@papperstiger.net
Valkrets: Ej angiven