TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Görling, Therese  (MP)

E-post 1: therese.gorling@kinda.se
Valkrets: Ej angiven