TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Thuresson, Marie  (S)

Hemadress:
Kölefors, Sjövik
590 39  KISA
Telefon arbete: 0494-12261
Telefon mobil: 070-3520797
E-post 1: marie.turesson@kinda.se
Valkrets: Ej angiven