TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Olsson, Bo  (S)

Hemadress:
Hjalmar Brantings väg 5
590 38  KISA
Telefon mobil: 0736-310427
E-post 1: bo.olsson@kinda.se
Valkrets: Ej angiven