TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Oscarsson, David  (C)

E-post 1: david.oscarsson@kinda.se
Valkrets: Ej angiven