TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Rydell, Sofie  (L)

Hemadress:
Lillågatan 3
590 36  KISA
Telefon mobil: 070-2616765
E-post 1: sofie.rydell@kinda.se
Valkrets: Ej angiven