TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Stridh, Kicki  (V)

Telefon mobil: 070-7913896
E-post 1: kristina.strid@kinda.se
Valkrets: Ej angiven