TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Andersson, Erik  (V)

Hemadress:
Fimongatan 15
590 36  KISA
E-post 1: erik.andersson@kinda.se
Valkrets: Ej angiven