TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Thostrup, Maj-Viol  (V)

Telefon mobil: 070-6671599
E-post 1: maj-viol.axelius-thostrup@kinda.se
Valkrets: Ej angiven