TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Heineman, Johanna  (V)

Hemadress:
Storgatan 16 A, bv
590 38  KISA
E-post 1: johanna.heineman@kinda.se
Valkrets: Ej angiven