TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Gighorn, Åselill  (V)

Hemadress:
Enebygatan 25
590 38  KISA
E-post 1: aselill.gighorn@kinda.se
Valkrets: Ej angiven