TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Forsberg, Malin  (S)

E-post 1: malin.forsberg@kinda.se
Valkrets: Ej angiven