TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Salomonsson Ljung, Karin  (C)

Hemadress:
Blomsfors, Edhem
590 42  HORN
Telefon arbete: 0494-19242
Telefon mobil: 070-2603816
Valkrets: Ej angiven