TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Nelson Ekerå, Rosmarie  (C)

Hemadress:
Grönedegatan 53
590 37  KISA
Telefon mobil: 0708-806262
E-post 1: rosmarie.nelson-ekera@kinda.se
Valkrets: Ej angiven