TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Lindholm, Sven-Erik  (C)

Hemadress:
Gammelgårdsgatan 29
590 36  KISA
Telefon bostad: 0494-12518
Telefon mobil: 070-6252798
E-post 1: sven-erik.lindholm@kinda.se
Valkrets: Ej angiven