TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Detaljinformation om Morell, Björn  (V)

Telefon mobil: 070-6441892
E-post 1: bjorn.morell@kinda.se
Valkrets: Ej angiven