TroInt Kinda kommun

Denna tjänst gör det möjligt för dig att söka politiker inom kommunens nämnder och styrelser.

Kontakta Louise-Marie Karlsson, (-)

Ditt brev kommer att skickas till Louise-Marie Karlsson (-). Observera att det du skriver kan komma att bli en offentlig handling.